Bản quyền

Tất cả các truyện đăng trên website đều được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về vấn đề bản quyền. Nếu bạn cho rằng website đang đăng tải một tác phẩm có bản quyền vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến địa chỉ: Dragonz1988@gmai.com. (Vi lòng gửi kèm theo những tài liệu liên quan). Sau khi tác phẩm được xác thực là có bản quyền, chúng tôi sẽ lập tức xóa khỏi website.

Tất cả những ảnh đại diện của truyện đều được sưu tầm từ website Pinterest.comGoogle Image và chỉ mang tính chất mình họa. Nếu bạn cho rằng một bức ảnh nào đó trên website đang vi phạm bản quyền, vui lòng cho chúng tôi biết. Ảnh sẽ được xóa khỏi website sau khi xác thực.

Thành thật xin lỗi bạn về sự bất tiện này!

Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công!

Tủ truyện