Mô tả: Đoản văn là những mẩu truyện ngắn, đôi khi không có mở đầu và kết thúc những nội dung lại hết sức lôi cuốn.

Tủ truyện