Mô tả: Truyện hắc bang là thể loại truyện mà các nhân vật chính có nghề nghiệp hoặc hoạt động liên quan đến thế giới ngầm. Mô típ truyện thường kết hợp với các yếu tố hành động nguy hiểm nhưng gây cấn, hoành tráng khiến người đọc vô cùng thỏa mãn.

Tủ truyện