Mô tả: Truyện có yếu tố ma pháp, phép thuật, huyền bí tại một chiều song song khác.

Tủ truyện