Mô tả: Ngôn tình ngược hay truyện ngược là thể loại truyện với nội dung được xây dựng theo hướng đau khổ về thể xác (ngược thân), tâm hồn (ngược tâm) hoặc tình yêu cấm kỵ (ngược luyến). Thể loại truyện này thường lấy đi nhiều nước mắt của đọc giả.
Truyện mới Đọc nhiều Đề cử

Tủ truyện