Bạn Trai Cũ
FULL

Bạn Trai Cũ

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: wattpad.com/user/cloud188059

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Edit : Sagittarius
Thể loại: Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành.

Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE. (Theo tui thì là BE)

Chỉ là một câu chuyện kể về chuyện tình yêu giữa công và thụ sau khi chia tay vẫn quay đầu lại trùng phùng với nhau.

Xem đầy đủ

Tủ truyện