Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Thúc Thúc

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang ra

0 Đề cử

Đường Tống vốn dòng dỏi quan lại nhưng vì cha đắt tội với quan lớn triều đình nên phải đi làm quan nô.

Sau một đêm làm công cụ tình dục Đường Tống biến thành một tiểu thư trong phủ

Những tưởng từ này về sau sẽ được sống cuộc sống bình an nhưng có người lại rắc tâm hảm hại

Ta thề là ta phải tiêu diệt hết bọn này, cái Băng Chi Viêm bị VIP, 

làm ta nổi điên rồi nhá. Nhất quyết làm bộ này. Ta điên lên rồi nhá.

 

Xem đầy đủ

Tủ truyện