Bình An
FULL

Bình An

Chuyên mục: Ngôn Tình

Tác giả: Trần Phan Trúc Giang

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: FB: Trần Phan Trúc Giang

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Tên tôi là Bình An, khi tôi được sinh ra thì mẹ tôi đã qua đời....

Nhiều người nghe tôi kẻ vậy đều lấy làm khó tin, vì người chết thì sao lại sinh con được? Nhưng đó lại chính là sự thật, tôi có muốn nói chệch đi cũng không được.

Xem đầy đủ

Tủ truyện