Có Lẽ Là Yêu
FULL

Có Lẽ Là Yêu

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Tác giả: Lý Lý Tường

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: ishtar23.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Convert: Nothing_nhh
Edit: Ishtar
NVC: Vệ Khanh x Chu Dạ

Ngay từ đầu có lẽ là gặp dịp thì chơi,

Nhưng là theo dây dưa không ngừng xâm nhập,

Bất luận là không cam lòng cũng hoặc khinh thường,

Chân chân giả giả mơ hồ tầm mắt.

Hỏi thế gian tình là gì,

Này trải qua quá hỉ nộ ái ố,

Ước chừng là yêu .

Xem đầy đủ

Tủ truyện