Dã Thú Ngửi Tường Vi
FULL

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Tâm Linh

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại: Đam mỹ, Nhân thú, Tùy thân không gian, Đổ thạch, Trùng sinh.
Editor: Tâm Linh

Người xưa có câu núi có ngọc mà cỏ cây nhuận, người có ngọc thì vạn sự hưng.

Ở đời trước Từ Trường Thanh vô tình nuốt một viên đá nhỏ, lại được cơ hội trùng sinh không chỉ vậy còn có một tòa Ngọc Sơn tùy thân.

Trong núi sản mĩ ngọc, thịnh ngọc nhũ, khắp nơi là bảo vật, khi nhàn trồng đủ loại tường vi, nuôi ong mật, dùng trái cây nhưỡng chút rượu ngon, lặng yên thay đổi cuộc sống của mình.

Xem đầy đủ

Tủ truyện