Định Lý Pitago
FULL

Định Lý Pitago

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Tử Mạch

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: ohyunjae.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Định Lý Pitago> tại IZTruyen.Com ========

Thể loại: 
Giáo sư đại học vẻ ngoài đứng đắn anh rể công X Em vợ biến thái ௱ôЛƓ to dụ thụ, thịt văn, hiện đại.
Edit: Mây
CP:Cố Thiển X Hạ Hiên

Người đó đã là anh rể "cũ" của cậu. Thì sao cậu có thể khống chế được tình cảm của mình.

Xem đầy đủ

Tủ truyện