Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ
FULL

Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ

Chuyên mục: Ngôn Tình

Tác giả: Summer

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: wattpad.com/user/summersunshine318

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại: Đô thị, ngôn tình, sủng.
Nhân vật chính: Nhất Dao, Dụ Dân.

Một câu chuyện ngọt ngào giữa chốn đô thành hoa và nắng, em gặp anh và mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thế...

Giữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng.

Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa.

Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. 

Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh. 

SUMMER

28/01/2020

Xem đầy đủ

Tủ truyện