Hải Đường Nương Tử
FULL

Hải Đường Nương Tử

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Tác giả: Đào Tiểu Yêu Nhi

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: thukyquan.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể Loại: Cổ đại, ngọt văn,  3S, chủng điền
Độ dài: 48 chương
Converter: ~Watery~ (TTV)
Editor: Thư Kỳ

Hải Đường là mẫu thân Kim Sinh cầm cái bao tải chụp lại, mang về thôn Phúc Duyên gả cho Kim Sinh.

Tiểu thợ rèn thuần phát nhặt được nương tử như hoa như ngọc, bà mù sờ cốt cười nói, cái này gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co!

Xem đầy đủ

Tủ truyện