Hôn Quân Chỉ Nam
FULL

Hôn Quân Chỉ Nam

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Tu Thất

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Định Tình Cung

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại: Xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, tướng quân công x hoàng đế thụ, hài, HE
Diễn viên: hoàng đế
Phối hợp diễn: tướng quân, thừa tướng.

Trẫm dựa vào "hôn quân chỉ nam" mà cường thượng thừa tướng, bức phản tướng quân.

Nhưng vấn đề ở đây là trẫm đã lên nhầm giường lại còn làm con mồi của thừa tướng.

Xem đầy đủ

Tủ truyện