Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ
FULL

Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

    Thể loại:

Nguồn: theeastofeden.home.blog

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại: hiện đại, niên thượng, trúc mã x trúc mã, đôi bên thầm mến, HE. 
Nhân vật chính: Lương Sùng (cường thế trầm ổn công) x Ninh Diệc Duy (ngay thẳng độc miệng thụ)
Tình trạng bản gốc: Hoàn (43 chương + 4 phiên ngoại)
Tình trạng bản chuyển ngữ: 07/13/2019 –?
Editor & beta: Lông Chân Gợi Cảm

Xem đầy đủ

Tủ truyện