Mỹ Nhân Kiếp - Thập Nguyệt Thập Lục
FULL

Mỹ Nhân Kiếp - Thập Nguyệt Thập Lục

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Tác giả: Thập Nguyệt Thập Lục

Xếp hạng: 5/5 - 1 Lượt đánh giá.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿

Tình trạng: Full

0 Đề cử

《Mỹ Nhân Kiếp》- Thập Nguyệt Thập Lục

***

Bạch nguyệt quang mà thái tử thích mười năm trở về rồi.

Nàng ta đứng trước mặt ta, vênh váo hống hách nói: “Ngươi, cút về đi.”

Ta nhấc váy bước lên xe ngựa, cười với nàng ta: “Xin lỗi, vị trí này, ngươi không về lại được nữa đâu.”

***

Xem đầy đủ

Tủ truyện