Ngôn Tiêu Yến Yến
FULL

Ngôn Tiêu Yến Yến

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Tác giả: Tiểu Thố

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Thư Viện Ngôn Tình

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại: Cổ đại, nữ cường, nữ phẫn nam trang, thâm tình
Nguồn convert: Nothing_nhh (Tàng Thư Viện)
Độ dài: 77 chương
Chuyển ngữ: Tặc Gia + Tiểu Kỳ
Biên tập: Tặc Gia

Ngôn Phi Mặc đã cố gắng sống khép mình, yên ổn ở kinh thành vài năm rồi lặng lẽ thất tung giữa biển người.

Nhưng vì cái gì mà Tiêu Tử Bùi ngươi nhất quyết phải tìm ra ta.

Bá vương kinh thành Tiêu Tử Bùi chỉ muốn trêu chọc tên giả nhân giả nghĩa Ngôn Mặc Phi nhưng là vì sao từ trêu chọc lại dần biến thành theo đuổi rồi?

Xem đầy đủ

Tủ truyện