Nguyên Tôn
FULL

Nguyên Tôn

Chuyên mục: Tiên Hiệp

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Truyện YY, Bạch Ngọc Sách

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Xem đầy đủ

Tủ truyện