Nhất Niệm Vĩnh Hằng
FULL

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chuyên mục: Tiên Hiệp

Tác giả: Nhĩ Căn

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Tình trạng: Full

0 Đề cử

一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm Gi*t vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Xem đầy đủ

Tủ truyện