Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh
FULL

Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Tôn Ảm

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: emotionlezblog.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại:Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung ( tình yêu duy nhất), xây dựng sự nghiệp, niên thượng, ngụy dưỡng thành
Editor: W ( aka Glen Yuruzu)
MainCP: Trước cao lãnh đáng khinh sau ấu trĩ SB công [Cung Tuyển Dạ] x Khốc huyễn muộn tao rapper thụ[Hạ Tức]
Nhân vật chính: Hạ Tức, Cung Tuyển Dạ
Vai phụ:  Hạ Giai, Lý Khiêm Lam, Kiều Hinh Tâm, Hà Cố, Phí Na, Chu Tĩnh Dương và cameo từ “Thẹn ở trong lòng”

Một cậu chuyện xung quanh thế giới Rap, về một đứa trẻ  đường phố thuộc thành phần dưới đáy xã hội trên con đường theo đuổi ước mơ lại gặp phải đại gia đáng khinh sau đó được bao nuôi.

Phần anh em với “Thẹn ở trong lòng”

Ban đầu sống qua ngày đến giai đoạn sau làm người yêu

Xem đầy đủ

Tủ truyện