Tác Đồng
FULL

Tác Đồng

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Neleta

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Nhiễm Mục Lân nhẹ chân nhẹ tay 

mà đem đứa bé ôm vào trong lòng, lên ngựa, vung roi.

“Giá!”

“Vương gia” Phúc Quý vội vàng lên ngựa, 

quay đầu nhìn lại cặp mắt của nữ tử đã ૮ɦếƭ kia, sợ run cả người.

Cuối mùa xuân năm thứ tư của Bắc Lịch, thần võ Đại tướng quân

 Lân thân vương Nhiễm Mục Lân – theo biên quan quay về kinh , 

ở trên đường nhặt được một đứa bé khiến kẻ khác sợ hãi, đặt tên là 

Nhiễm Mặc Phong, ngụ ý đôi mắt một bên đen, một bên đỏ.

Xem đầy đủ

Tủ truyện