Tần Ninh Phấn Đấu
FULL

Tần Ninh Phấn Đấu

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: lyluluwordpress

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thư danh: Tần Ninh phấn đấu

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương

Editor: Lyl

Thể loại: Xuyên không, chuyên tâm nhân sinh, dị thế, tinh tế, thú nhân, 1×1, HE, mỹ cường x n

Văn án:

Đối với Tần Ninh mà nói, xuyên việt không phải là bánh rơi từ trên trời xuống, mà là đập cục gạch

Xem đầy đủ

Tủ truyện