tay-trang-lam-nen-thichtruyen.vn.jpg
FULL

Tay Trắng Làm Nên

Chuyên mục: Kỹ Năng Sống

Tác giả: Beaverbrook

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

    Thể loại:

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Tên sách: Tay Trắng Làm Nên

Tác giả: Beaverbrook

Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê

NXB: NXB Văn Hóa Thông Tin

Giới thiệu:

Viết cuốn sách này tôi muốn chỉ cho độc giả thấy rằng ba điều kiện căn bản cho sự thành công là có lương thức, ham hoạt động và có sức khỏe.

Nếu chỉ có hai trong ba điều kiện đó thôi thì cũng có thể đi khá xa được, nhưng phải có đủ cả ba mới tiến xa…

Đọc Truyện

 
Xem đầy đủ

Tủ truyện