Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!
FULL

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Không Ngốc

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: wattpad.com/user/khongngoc00, Sàn Truyện

Tình trạng: Full

0 Đề cử

CP: Hữu Mỹ x Hải Đông

Dương quang công x xấu tính thụ, thanh xuân vườn trường  nhưng thịt thà đầy đủ...

Văn án: 

Từ cái việc bị  tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ  gặp đủ các thứ chuyện, 

Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!

Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ? 

Xem đầy đủ

Tủ truyện