Tiết Tử Hiên
FULL

Tiết Tử Hiên

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: seiryuu111.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Editor: Trúc Diệp Thanh

Không biết ai có còn nhớ đến đoạn kết của "Đả kiểm cuồng ma"?

Chu Chu đã mang kho dữ liệu bị Chủ Thần phá hủy sửa chữa và bảo tồn nó.

Cố sự chính là phát sinh tại thê giới ảo mới tái lập của Chu Chu.

Tiết Tử Hiên yêu là Chu Chu người này, linh hồn này, cùng hắn có chơi đàn dương cầm hay không hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.

Xem đầy đủ

Tủ truyện