Tình Yêu Ảo Tưởng
FULL

Tình Yêu Ảo Tưởng

Chuyên mục: Đam Mỹ

Tác giả: Trì Tổng Tra

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: truyenfull

Tình trạng: Full

0 Đề cử

"Bệnh tương tư được coi như một loại bệnh nhưng thật ra lại không phải bệnh".

Ở trong một thành phố nọ, có một tiểu Omega thanh tú, cần cù chăm chỉ, ngày ngày siêng năng làm việc, tích cực hướng về phía trước.

Sau đó có một ngày, cậu ở trên đường nhặt được một Alpha bị ngốc.

Alpha bị người trong lòng hãm hại, đầu óc vì thế giống như đứa trẻ, lại bởi vì quá thương tâm khổ sở, trùng hợp tin tức tố của tiểu Omega cùng với người trong lòng hắn giống nhau.

Cho nên Alpha nhận sai người...

Xem đầy đủ

Tủ truyện