Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
FULL

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Chuyên mục: Bách Hợp

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Tác phẩm: Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế.

Tác giả: Nhà ngươi đối diện kia nhà ăn đề lạp thước tô căn bản là không thể ăn

Thể loại: Tình cảm, nhẹ nhàng, hiện đại, tình một đêm, oan gia, 1×1, HE...

Couple: Chung Minh x Bạch Cẩn Niên, Đường Đường x Trần Tịnh Nhất.

Raw: Hoàn, 80 chương + 1 phiên ngoại.

Translate: QT + Google.

Edit: Sun.

Tiến độ: Hoàn thành.

Xem đầy đủ

Tủ truyện