Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu
FULL

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Tác giả: Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: vantuongvi.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Thể loại: ngôn tình, ngược, diễn tiến nội tâm, HE cũng có thể là SE (tùy cảm nhận của mỗi người).
Dịch đề: Muôn ngàn sợi tuyết vấn vương
Dịch tên tác giả: Đêm đến nấu rượu luận anh hào
Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Nàng thứ gì cũng không quan tâm, chỉ cầu mong bình bình an an sống qua ngày. Bị đệ đệ bắt nạt-không sao; bị Nhị nương xem thường-không sao; Bị ép làm tú nữ-không sao; bị thổ phỉ bắt-không sao; bị cường bạo-không sao; Bị bán làm nô tỳ-không sao…; Bị Gi*t…nàng không Gi*t người ta thì thôi, muốn Gi*t nàng hả, còn lâu!!!

Xem đầy đủ

Tủ truyện