Ước Nguyện Non Nước
FULL

Ước Nguyện Non Nước

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Tác giả: Ngô Ngọc

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Moonlight112627375.wordpress.com

Tình trạng: Full

0 Đề cử

Văn án:

Một tướng quân, một đế vương, một nữ nhi nhà thừa tướng.

Ai yêu ai? Ai hận ai? Ai đáng thương? Ai đáng trách?

Ái có tiểu ái, có thể cử án tề mi. Ái có đại ái, ta trong vạn người, ngưỡng vọng nàng ở trên vạn người.

Xem đầy đủ

Tủ truyện