Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc:
1Chỉ có điều, vì để bảo mật hành động nên không thể báo cho người dân ngoại thành sống gần đó, khiến họ cũng bị cuốn đi.

“Chắc chắn những tướng dưới quyền của Lý Nguyên Hạo sẽ buộc ông ta phải tiến công trực diện. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, ta đủ tự tin những không đủ chắc chắn rằng sẽ chiến thắng, Thượng tướng quân nên chuẩn bị tinh thần trước mọi biến cố.”

“Cùng lắm là mất mạng này, thứ ta bảo vệ không phải là cái mạng này mà là ba vạn hộ dân Nham thành.”

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi