Văn Học Việt Nam Những Năm 80Văn học Việt Nam những năm 1980 trải qua nhiều biến động và chuyển biến quan trọng, phản ánh sự thay đổi xã hội và tâm tư của con người trong thời kỳ sau chiến tranh và giai đoạn đổi mới. Đây là thời kỳ mà văn học Việt Nam bắt đầu có những bước đột phá, đa dạng hơn về đề tài và phong cách viết. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về văn học Việt Nam trong thập kỷ này.

Bối Cảnh Lịch Sử và Xã Hội

 1. Hậu Chiến và Khôi Phục: Những năm 1980 là thời kỳ đất nước bước vào giai đoạn khôi phục sau chiến tranh, với nhiều khó khăn về kinh tế và xã hội.
 2. Đổi Mới: Cuối thập kỷ, chính sách Đổi mới (1986) được thực hiện, mở ra một thời kỳ mới với nhiều thay đổi trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả văn học.

Đặc Điểm Chính Của Văn Học Thời Kỳ Này

 1. Chủ Đề và Đề Tài:
  • Chiến Tranh và Hậu Quả: Tiếp tục phản ánh những trải nghiệm và hậu quả của chiến tranh Việt Nam.
  • Cuộc Sống Hàng Ngày: Các tác phẩm bắt đầu khai thác sâu hơn vào cuộc sống thường nhật của con người, những khó khăn, hy vọng và mơ ước trong thời kỳ hậu chiến và quá trình đổi mới.
  • Phản Ánh Xã Hội: Những vấn đề xã hội như quan hệ con người, sự đổi thay của xã hội, nông thôn và thành thị, đã trở thành đề tài phổ biến.
 2. Phong Cách và Thể Loại:
  • Hiện Thực Phê Phán: Nhiều tác phẩm phản ánh chân thực và phê phán các mặt trái của xã hội.
  • Tự Sự và Tự Truyện: Phong cách viết tự sự và tự truyện trở nên phổ biến hơn, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cuộc sống và tâm tư của con người trong giai đoạn này.
  • Thơ: Thơ văn cũng phát triển mạnh mẽ, với nhiều tác phẩm phản ánh tình cảm cá nhân, lòng yêu nước và những suy tư về xã hội.

Những Tác Giả và Tác Phẩm Tiêu Biểu

 1. Nguyễn Minh Châu:
  • Tác Phẩm: “Cỏ Lau”, “Bến Quê”, “Người Đàn Bà Trên Chuyến Tàu Tốc Hành”
  • Đặc Điểm: Tác phẩm của ông thường khai thác sâu vào tâm lý nhân vật và phản ánh hiện thực xã hội một cách chân thực.
 2. Nguyễn Huy Thiệp:
  • Tác Phẩm: “Tướng Về Hưu”, “Những Ngọn Gió Hua Tát”, “Muối của Rừng”
  • Đặc Điểm: Phong cách viết sắc sảo, ngôn ngữ gãy gọn và phản ánh mạnh mẽ những mâu thuẫn xã hội và con người.
 3. Lê Lựu:
  • Tác Phẩm: “Thời Xa Vắng”
  • Đặc Điểm: Tác phẩm của ông thường xoay quanh cuộc sống nông thôn và những thay đổi trong xã hội Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh.
 4. Bảo Ninh:
  • Tác Phẩm: “Nỗi Buồn Chiến Tranh” (viết vào cuối những năm 1980, xuất bản năm 1990)
  • Đặc Điểm: Một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất về chiến tranh Việt Nam, mang lại cái nhìn sâu sắc và cảm động về những mất mát và đau thương của chiến tranh.

Kết Luận

Văn học Việt Nam những năm 1980 là một giai đoạn chuyển biến quan trọng, từ việc phản ánh hiện thực chiến tranh sang việc khai thác sâu rộng hơn về cuộc sống và xã hội. Các tác phẩm và tác giả trong giai đoạn này đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của văn học Việt Nam trong các thập kỷ tiếp theo, đồng thời phản ánh chân thực và sâu sắc những biến động trong đời sống và tâm tư của con người Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *