Chính sách về quyền riêng tư

Iztruyen tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng
Cookie là những phần dữ liệu mà một trang web chuyển đến ổ cứng của người dùng nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Báo hiệu web là hình ảnh pixel trong suốt được sử dụng để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, phản hồi và theo dõi e-mail.

Trang web này sử dụng cookie và đèn hiệu Web để cung cấp chức năng nâng cao trên trang web (ví dụ: để giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi bạn đóng và mở lại trình duyệt hoặc để lưu dấu trang của bạn) và tổng hợp dữ liệu lưu lượng truy cập (ví dụ: những trang là phổ biến nhất). Những cookie này có thể được phân phối trong ngữ cảnh của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba. Trang web của chúng tôi cũng nắm bắt thông tin hạn chế (tác nhân người dùng, liên kết giới thiệu HTTP, URL cuối cùng được yêu cầu bởi người dùng, dòng nhấp chuột phía máy khách và phía máy chủ) về các lượt truy cập vào Trang web của chúng tôi; chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để phân tích các mẫu lưu lượng chung và thực hiện bảo trì hệ thống định kỳ. Bạn có nhiều lựa chọn liên quan đến việc quản lý cookie trên máy tính của mình. Tất cả các trình duyệt chính đều cho phép bạn chặn hoặc xóa cookie khỏi hệ thống của mình. Để tìm hiểu thêm về khả năng quản lý cookie và báo hiệu web của bạn,vui lòng tham khảo các tính năng bảo mật trong trình duyệt của bạn.

Trang web này sử dụng Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google, Đối tượng GA và DoubleClick, các dịch vụ và công cụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được liên kết với cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) có thể được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ của Google đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu,hoặc nơi các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa của Google bằng cách truy cập Cài đặt Quảng cáo Chính sách quyền riêng tư của Google .

Chúng tôi cũng sử dụng các Công cụ kinh doanh của Facebook, bao gồm Facebook Connect, Facebook Custom Audience và Facebook Pixel, được cung cấp bởi Facebook, Inc. (“Facebook”). Đây là những công nghệ giúp chúng tôi tích hợp với Facebook, hiểu và đo lường các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời tiếp cận và phục vụ tốt hơn những người sử dụng hoặc có thể quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tương tự như Google, Facebook sử dụng cookie để thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký trên trang web của chúng tôi bằng hồ sơ Facebook của mình, Facebook có thể liên kết thông tin về các lượt truy cập và hành động của bạn trên trang web của chúng tôi với thông tin hồ sơ Facebook của bạn. Để đọc thêm về thực tiễn thu thập dữ liệu và thiết lập cookie của Facebook, vui lòng đọc Chính sách dữ liệu và Chính sách cookie . Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn quảng cáo Facebook của mình để tìm hiểu lý do tại sao bạn lại nhìn thấy một quảng cáo cụ thể và kiểm soát cách Facebook sử dụng thông tin thu thập được để hiển thị quảng cáo cho bạn. Để hiển thị cho bạn những quảng cáo tốt hơn, Facebook sử dụng dữ liệu mà các nhà quảng cáo và các đối tác khác cung cấp về hoạt động của bạn ngoài Sản phẩm của công ty Facebook, bao gồm các trang web và ứng dụng. Bạn có thể kiểm soát xem Facebook có sử dụng dữ liệu này để hiển thị quảng cáo cho bạn trong cài đặt quảng cáo Facebook của bạn hay không .

Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, việc chuyển thông tin của bạn từ EEA sang Hoa Kỳ được cho phép theo Điều 45 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), vì Google và Facebook tuân thủ quyền tự điều chỉnh của Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh Châu Âu khuôn khổ. Bạn có thể tìm thấy chi tiết của khuôn khổ tại đây .

Bạn có thể chọn không xem quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích từ Facebook, Google và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu ở châu Âu, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số ở Hoa Kỳ, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số của Canada ở Canada hoặc thông qua điện thoại di động của bạn cài đặt thiết bị. Xin lưu ý rằng các trình chặn quảng cáo và các công cụ hạn chế sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến các kiểm soát này.

Bằng cách sử dụng Iztruyen, bạn đồng ý với việc Google và Facebook xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Khi nào và cách chúng tôi chia sẻ thông tin với người khác

Thông tin cá nhân mà Iztruyen thu thập từ bạn được lưu trữ trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu do các bên thứ ba lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Đức. Các bên thứ ba này không sử dụng hoặc có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ và truy xuất.

Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để họ sử dụng độc lập trừ khi: (1) bạn yêu cầu hoặc cho phép; (2) thông tin được cung cấp để tuân thủ luật pháp (ví dụ: tuân thủ lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa), thực thi thỏa thuận mà chúng tôi có với bạn hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc các quyền , tài sản hoặc sự an toàn của nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác; (3) thông tin được cung cấp cho các đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi; (4) để giải quyết các trường hợp khẩn cấp hoặc hành động của Chúa; và (5) để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, hoặc với những người chứng minh quyền hợp pháp để thay mặt bạn hành động.